Giedrė Liutkevičiūtė: Kirvio politika

Kirvio politika: stebiu kovas dėl draudimo kirsti medžius jų vegetacijos ir paukščių perėjimo metu ir galvoju, kad tai ir kitose srityse vykstančios kovos – tarp valdžios, verslo ir žmogaus – iliustracija. Sakoma, „iš kirvio košės neišsivirsi“, bet vis mėgina iš kirvio užsidirbti tai miškininkai, tai politikai, o Damoklo kardas kabo virš jų, vis labiau išsiūbuojamas išcentrinių jėgų.

Skaitykite daugiau: ČIA

MRU absolventų vertinimai

Mes labai vertinam, kada akademikai įsileidžia praktikus, nes tada darbo rinka įsileidžia absolventus:)
Mūsų vadovė Giedrė Liutkevičiūtė šiandien dalyvavo MRU Humanitarinių mokslų institutas baigiamųjų darbų gynimuose kaip komisijos narė.
„Mes matome, kaip studentai berašydami diplominį darbą subręsta kaip asmenybės,“ – teigia vieno jų darbo vadovė.
„Aš išklausius visus pranešimus galiu tik paantrinti – jie subręsta ir kaip specialistai – iššūkį suvaldyti, išpildyti ir įrodyti idėją pagal akademinius reikalavimus šių dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos bei vertimo ir redagavimo programų studentai, mano akimis, įveikė. Belieka palinkėti suvaldyti tolesnius profesinius iššūkius!“ – sako G. Liutkevičiūtė.
Daugiau skaitykite: ČIA

Faktai

Daugiau nei 2 000 puslapių per mėnesį.
Visuomet laiku ir kokybiškai.
Daugiau nei 70 pasauliokalbų.
Daugiau nei 500 patyrusiųvertėjų.

Naujienos

Kirvio politika: stebiu kovas dėl draudimo kirsti medžius jų vegetacijos ir paukščių perėjimo metu ir galvoju, kad tai ir kitose srityse vykstančios kovos – tarp valdžios, verslo ir žmogaus – iliustracija. Sakoma, „iš kirvio košės neišsivirsi“, bet vis mėgina iš kirvio užsidirbti tai miškininkai, tai politikai, o Damoklo kardas kabo virš jų, vis labiau išsiūbuojamas iš centrinių jėgų.

Daugiau

Kokia raide rašomas žodžio „numeris“ sutrumpinimas?

Rengiant dokumentus, rašant mokslinius darbus, rengiant įvairias instrukcijas ir pan., dažnai tenka trumpinti žodį „numeris“. Ar žinote, kaip taisyklingai rašyti šią santrumpą?

Trumpinant žodį „numeris“ paprastai vartojamos dvi pirmosios priebalsės ir kalbos požiūriu pakaktų rašyti mažąja nr., tačiau kanceliariniame stiliuje nusistovėjo rašyba didžiąja raide –
Nr.
Patvirtintose
Dokumentų rengimo taisyklėse sakoma: „Dokumento registracijos numerį sudaro simbolis Nr., dokumentų registro identifikavimo žymuo ir dokumento registravimo dokumentų registre eilės numeris, pvz.: Nr. V1-159 (V1 – dokumentų registro identifikavimo žymuo, 159 – dokumento registravimo šiame registre eilėsnumeris).“
PASTABA. Trumpinys
Nr. nevartojamas numeruojant priedus, lenteles, paveikslus, gatves, mokyklas ir pan. – tokiu atveju kelintinį skaitvardį žymintis skaitmuo rašomas prieš pažymimąjį žodį, pvz.: „Įslaptintos informacijos administravimo taisyklių 1 priedas“, „Vertinimo kriterijų suvestinė pateikiama 3 lentelėje“, „Baltijos 1-oji g.“ ir t. t.

Šaltinis: www.vlkk.lt

 

Neteiktina žodžių tvarka

Lietuvių kalbai būdinga laisva žodžių tvarka. Ji gali kisti priklausomai nuo noro akcentuoti vieną ar kitą dalyką. Tačiau ir mūsų kalboje yra veiksnių, ribojančių laisvą žodžių tvarką: prielinksnio vartojimas linksnio atžvilgiu, pažyminio ar pažyminio šalutinio sakinio vieta po pažymimojo žodžio ir kt. Lietuvių kalbai nebūdinga žodžių tvarka dažnai neapdairiai perimama iš kitų kalbų. Neteiktina žodžių tvarka gali būti ne tik žodžių junginio, bet ir sakinio lygmeniu (jungiant šalutinį sakinį prie pagrindinio). Toliau pateikiame dažniausiai pasitaikančių neteiktinos žodžių tvarkos pavyzdžių.

1. Derinamasis arba kilmininku išreikštas nederinamasis pažyminys neturi eiti po pažymimojo žodžio atskirai vartojamuose prekių ir kitų gaminių pavadinimuose, pvz.: Parduodama silkė rūkyta (= rūkyta silkė). Nusipirkau vištos šlaunelių Kaišiadorių paukštyno (= Kaišiadorių paukštyno vištos šlaunelių).
2. Įprasta, kad kelintinis skaitvardis pasakomas prieš daiktavardį, o ne atvirkščiai, pvz.: Lentelėje 3 (trečioje) (= 3 (trečioje) lentelėje) pateikta statistika.
3. Dviprasmybių sukelia šalutinis pažyminio sakinys pavartotas ne prie pažymimojo žodžio, pvz.: Jie gyvena trobose kartu su kiaulėmis, kurių stogai yra kiauri (= Jie gyvena kartu su kiaulėmis trobose, kurių stogai yra kiauri).
4. Labai dažnai žodžių tvarka supainiojama dėkojant: pagal bendrinės kalbos reikalavimus, prieveiksmį labai reikia vartoti prieš ačiū ir dėkui: labai ačiū, labai dėkui, pvz.: Ačiū labai (– labai ačiū) už jūsų sveikinimą. Taip pat daroma klaidų sakant mandagumo žodį prašau: Pasakykite, prašau (= prašau pasakyti; prašyčiau pasakyti), kuriuo keliu man eiti.

Šaltiniai:
www.vlkk.lt
http://mkp.emokykla.lt