ETIKOS KODEKSAS

Manome, kad aukštos moralės normos ir etiškas elgesys būtini sėkmingai profesinei praktikai. Todėl neapsiribodami bendromis etikos normomis, turime ir nuolat pildome vidinį etikos kodeksą – gaires, pagal kurias suformuota mūsų komanda, besivadovaujanti tais pačiais principais tiek gyvenime, tiek profesinėje veikloje. Norime skleisti savo užtikrintą poziciją, kad verslo etikos apsibrėžimas ir jos laikymasis yra įmonės veiklos pagrindas, ant kurio turi būti formuojamos visos veiklos sritys, pradedant paslaugų teikimu, kokybe, baigiant elgsena su partneriais, tiekėjais, užsakovais ir konkurentais.

Mūsų etiškos elgsenos gairės apima:

1. Vertybes: išsamiau skaitykite „Vertybės“.
2. Darbuotojų darbą: išsamiau skaitykite „Komanda“.
3. Ryšius su užsakovais: išsamiau skaitykite „Darbo principai“.
•  Vertimų biuras „Ars libri“ nesiorientuoja į pelno maksimizavimą kaip veikos rezultatą: mūsų orientacija
teikti aukščiausius  profesinės veiklos standartus atitinkančias paslaugas, sąžininga konkurencija bei
skaidrūs veiklos principai, garantuojantys verslo patikimumą, taigi ir stabilumą, tęstinumą ir
pelningumą.
• Kiekvienas klientas mums vienodai svarbus, tad visiems taikomi vienodi darbo principai, nepriklausomai nuo užsakovo ar užsakymo dydžio.
• Mūsų žodis ir įsipareigojimas yra mūsų parašas, tad imamės visų įmanomų ir neįmanomų priemonių,
kad įsipareigojimai būtų įvykdyti laiku, nepriklausomai nuo užduoties sudėtingumo.
• Esame už sąžiningą verslą ir konkuravimą, todėl dalyvaudami viešuosiuose pirkimuose kategoriškai
atsisakome ieškoti kitų nei sąžininga konkurencija pagrįstų būdų.
4. Ryšius su kolegomis, tiekėjais, konkurentais:
• Ieškome partnerių, besivadovaujančių tokiais pat kaip ir mūsų darbo principais ir vertybėmis, žinodami
kad tai lengvina dialogą, bendrą darbą ir požiūrį į rezultatą.
• Atliekame mokėjimus be jokio nepateisinamo delsimo.
• Vadovaujamės nuostata, kad mūsų konkurentai yra mūsų partneriai, verčiantys mus nuolatos tobulėti,
nes pasirinkame matyti ne grėsmes, o sąlyčio taškus bei partnerystės naudą – kaip antai vertimų srities reputacijos kėlimas, kokybės standartizavimas, profesinės kvalifikacijos kėlimas, iš kurių laimi
tiek pavieniai biurai, tiek visa rinka.
5. Ryšius su bendruomenėmis: išsamiau skaitykite „Socialinė atsakomybė“, „Edukacinė atsakomybė“.