Kaip parašyti gerą kalėdinį sveikinimą savo klientams ir verslo partneriams?

Artėjant laukiamiausioms žiemos šventėms norime padėkoti partneriams, darbuotojams ir kolegoms už bendradarbiavimą, gerą darbą ir kolegišką bendravimą. Vienas populiariausių sveikinimų būdų yra siųsti popierinius atvirukus ar originalus elektroninius sveikinimus, kuriuose savais žodžiais ar cituodami iškilius asmenis galite išreikšti savo padėką ir linkėjimus jūsų verslui svarbiems asmenims.

Ars libri“ vertimų biuras jau spalio pabaigoje sulaukia pirmųjų užsakymų versti kalėdinius ir naujametinius sveikinimus. Todėl norėtume pateikti svarbiausius aspektus, kad jūsų kvietimas į renginį ar kalėdinis sveikinimas būtų vykęs ir tinkamai suprastas tiek gimtakalbio lietuvio, tiek užsieniečio (kai sveikinimą ar kvietimą rašote užsienio kalba).

Rašant asmenims, su kuriais jus sieja verslo santykiai, siūlytume vengti familiarumo ir savo tekste akcentuoti tokias vertybes kaip pagarbą. Todėl kreipiantis į adresatą siūlytume vartoti šiuos kreipinius: „gerbiamasis“, „gerbiamoji“, „gerbiamieji“, „pone“, „ponia“, ponai“, ponios“. Patartume vengti santrumpų, tokių kaip „Gerb. p.“, kurios pernelyg primena administracinio stiliaus klišes. Kai su klientais ar verslo partneriais esate itin gerai pažįstami asmeniškai, tuomet galimi ir kreipiniai „mielieji“ bei „brangieji“. Tokie kreipiniai taip pat labiau tinkami į šeimas orientuotiems verslams.

Rašydami sveikinimus užsienio partneriams ar klientams anglų kalba, atkreipkite dėmesį, kad nusistovėjęs mandagus kreipinys yra „Dear Sir/Madam/Sirs/Mr Smith/Ms Smith“. Dažnai pasitaikanti klaida lietuvių kalba parašytuose sveikinimuose yra po kreipinio eilutės iš didžiosios raidės pradedamas sveikinimas. Po kreipinio sveikinimas turėtų būti rašomas mažąja raide, pavyzdžiui: „Gerbiama ponia, sveikiname Jus Kalėdų proga“.

Dažnai kyla klausimas ar prieš žodį „Kalėdos“ būtina rašyti žodį „šventos“ arba santrumpą „šv.“ ir kokia raide, didžiąja ar mažąja jis turėtų būti rašomas. Anot Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, žodis „šventas“ nėra šventės pavadinimo dalis ir nėra būtinas. Todėl tokių švenčių pavadinimus kaip Kalėdos ir Velykos galima vartoti ir be šio žodžio ar jo santrumpos „šv.“ Vis dėlto, jei Kalėdos jums ar jūsų verslo partneriams pirmiausiai yra religinė šventė, žodį „šventų“ ar „šv.“ rašykite mažąja raide, pavyzdžiui: „sveiki sulaukę šv. Kalėdų!“

Verta prisiminti, kad lietuvių kalba tiek Kalėdų tiek Naujųjų metų šventės pavadinimas rašomas didžiąja raide. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad švenčių pavadinimuose tik pirmasis žodis rašomas didžiąja raide: „Naujieji metai“. Sveikinant užsienio partnerius dažniausiai linkima „linksmų Kalėdų“ („merry Christmas“) ir laimingų Naujųjų metų („happy New Year“). Anglų kalba kalėdinis laikotarpis taip pat gali būti vadinamas „holiday season“, todėl verslo partneriams galite siųsti ir „season’s greetings“. Naujųjų metų išvakarės vadinamos „New Year’s Eve“, o naujaisiais metais dažniausia linkima laimės („happiness“), sveikatos („health“), gerovės („prosperity“) bei ramybės („peace“).

Tuo tarpu lietuviškieji atvirukai dažnai atrodo lyg būtų „su tekstu viduje“, todėl stenkitės vengti klišių ir pritaikykite tekstą savo klientams pagal savo įmonės veiklą: galite linkėti „tvirtų metų“, jei esate metalo įmonė, „svajingų“ – jei moteriškų rankdarbių ir pan. Visgi nebūkite ir labai familiarūs: užuot rašius „Gaidžio metais būkite spalvingi kaip gaidžiai“, galite linkėti: „Tegu Gaidžio metai atneša į Jūsų gyvenimus spalvų“. Pats tekstas neturėtų būti labai ilgas: jeigu įmonės keičiasi atvirukais su kitomis įmonėmis, dažniausiai atsakingi darbuotojai turi laiko perskaityti porą trumpų sakinių.

Dažnai kalėdiniai sveikinimai tampa puikiu būdu partneriams ir klientams padėkoti už bendradarbiavimą, stiprius verslo ryšius. Anglų kalba tokia padėka išreiškiama taip „thank you for your business“ (dėkojame, kad kreipiatės į mus), „we appreciate you as our customer“ (džiaugiamės, kad esate mūsų klientas). Išlaikydami oficialumą lietuvių kalba, sveikinimą užbaikite šiais nusistovėjusiais posakiais: „pagarbiai“, „nuoširdūs (šventiniai) linkėjimai“, o anglų kalba atsisveikinkite, pasirašydami „Yours sincerely“, „Yours faithfully“, „Best greetings“.

Atminkite, kad egzistuoja taisyklės, kaip rašyti adresus. Ant adresatui Lietuvoje skirto voko pirmiausiai užrašykite, kam skirtas laiškas, galite pridėti santrumpą „p.“, pavyzdžiui, „p. Jonui Jonaičiui“. Adresuodami laišką adresatui užsienyje šalia įmonės pavadinimo prirašykite asmens vardą pavardę su santrumpa „Attn:“, taip išskirdami asmenį, kuris turėtų labiausiai atkreipti dėmesį į jūsų sveikinimą. Pavyzdžiui, adresuokite sveikinimą „Mondelez International, Attn: Mr John Smith“. Adresą ant užsienio adresatui skirto sveikinimo užrašykite šalies, į kurią siunčiate, oficialiąja kalba. Šalies pavadinimą galite užrašyti ir anglų kalba, bet neverskite tokių žodžių kaip „iela“, „ulica“, „Strasse“ („gatvė“).

Kalėdinis ar naujametinis sveikinimas nuteiks jūsų verslo partnerius pozityviai ir leis jiems pajusti, kad vertinate užmegztus verslo ryšius ir esate pasiruošęs juos ir toliau sėkmingai tęsti. Nepriekaištingas sveikinimo tekstas sustiprins jūsų, kaip solidaus verslo partnerio, įvaizdį ir leis jumis pasikliauti. Tad džiaukitės artėjančiomis šventėmis ir džiuginkite jūsų verslui svarbius asmenis nusiųsdami jiems šventinį sveikinimą.