MOKYMAI

Kalbos mokymai

Jaučiame pareigą savo patirtimi dalytis profesinėje bendruomenėje ir taip aktualinti taisyklingos, profesionalios kalbos reikšmę siekiant sėkmingų asmeninių ir visos organizacijos rezultatų.

Esame ne akademikai, ne teoretikai, todėl nekonkuruojame ir nepretenduojame į kalbos normintojų vietas ir gretas. Esame praktikai su daugiau kaip 20 metų patirties šioje srityje, kuomet pro mūsų akis kasdien praeina visų verslo sričių tekstų, natūraliai matome tendencijas, pokyčius, klaidų kainas visoms verslo sritims.

Savo seminaruose įžvalgas ir patarimus pateikiame iš konkrečių pavyzdžių, pvz., kodėl dirbančios su užsienio rinkomis ar užsienio produktą adaptuojančios Lietuvos rinkai ir didelius biudžetus reklamai išleidžiančios įmonės nepasiekia rezultatų – dėl tų pačių lingvistinių niuansų, kai žodis parenkamas netiksliai ir dėl to žinutė nesulaukia tos auditorijos, kuriai skirta, dėmesio. 

Savo patirtį sudėjome į šiuos autorinius seminarus. Galime parengti kalbos ir komunikacijos seminarą būtent jūsų specializacijos srityje, atsakantį į jums aktualius klausimus

 • Sėkminga finansinių metų pabaiga: reikšmingiausių klaidų finansinės atskaitomybės dokumentuose apžvalga (aktualu visų įmonių buhalteriams ir vadovams – klaidos finansiniuose dokumentuose gali atnešti itin skaudžių pasekmių). Artėja gegužės pirmoji – svarbi data įmonių finansininkams. Daugelis žino, kiek bėdos gali pridaryti vienas netikslus skaičius, tačiau retas susimąsto, kiek painiavos gali sukelti ar net nulemti rezultatus netikslus terminas, ne ten padėtas kablelis skaičiuose, juk kiekviena kalba turi savą skaičių skyrybą ir pavyzdžiui lietuviškame tekste angliškas skaičių rašymo formatas ar rašant iškart angliškai lietuviškas formatas gali pridaryti bėdų. 

  Kasdien versdami ir redaguodami tekstus pastebime ir dažnai sulaukiame klausimų apie valiutų rašymą, skaičių skyrybą, taisyklingų finansinių terminų vartojimą, taisyklingą kalbą. Visa tai aptariame seminare konkrečių pavyzdžių pagrindu: kaip išvengti aktualių ir reikšmingų  finansų srities rašybos ir vertimo ir klaidingų, skirtingų ar įvairuojančių sąvokų nulemtų nesusipratimų klaidų – tai svarbu visų grandžių darbuotojams, dirbantiems su dokumentais, kuriuose tenka susidurti su skaičiais, vertėmis ir finansiniais terminais. Šioje srityje klausimas kur dėti kablelį gali nulemti metų rezultatus.

 • Reklaminiai tekstai: versti ar kurti? (kadangi dirbame su didžiausiomis Lietuvos PR agentūromis, turime daug medžiagos šiam seminarui, kur baigiasi vertimo biuro kompetencija ir prasideda reklamos agentūros kompetencija, kaip sudėtinga vertimu pertekti užslėptas mintis, žodžių žaismus ir pan. ir ką su tuo daryti.) Dirbdami su 15 didžiausių PR agentūrų, išanalizavome daugiau kaip 12 000 reklaminių tekstų vertimų, todėl galime pasidalyti patirtimi, ko tikėtis verčiant reklaminius tekstus, kaip juos pateikti vertimų biurui, į kokius vertimo aspektus labiausiai kreipti dėmesį, kad sulauktumėte didesnės sėkmės versle.

  Reklaminių tekstų sėkmė priklauso ne tik nuo originalios idėjos, išskirtinės vizualikos, tikslinei auditorijai skiriamo dėmesio, bet labiausiai – nuo sklandžios kalbos. Juk pirmiausiai į akis krinta vaizdas, bet galutinis sprendimas priimamas dėl paveikios kalbos. Vertimų biuras „Ars libri“ dažnai susiduria su reklaminių tekstų vertimais, todėl žinome, kokiomis kalbos priemonėmis pasiekti to, kad verstinis tekstas tikslinei auditorijai skambėtų autentiškai ir paveikiai: visų pirma reikia gero prasminio vertimo, o tada – kūrybinio įdirbio.

Seminaro metu konkrečiais pavyzdžiais aptariamos aktualiausios reklaminių tekstų vertimo problemos: svetimžodžių vartojimas, akronimai, kultūros realijų atspindėjimas verstiniame tekste. Taip pat supažindinama su vertimo strategijomis šiems klausimams spręsti ir aptariama sakinių struktūra, informacijos eiliškumas tekste, tonas ir teksto apipavidalinimas.

Kaip tekste išdėlioti informaciją, kad būtų akcentuotos svarbiausios mintys, kaip parinkti tinkamą toną, kad skaitytojas būtų atviras pateikiamai informacijai, tai yra, kad žinutė pasiektų tą tikslinę auditoriją į kurią ir nusitaikyta? 

Kalbos auditas: kaip savo kalba pataikyti tiesiai į tikslą t. y. rinką, auditoriją, rezultatą, plėtrą, sėkmę (Aktualu įmonių vadovams ir darbuotojams). Kalbos auditas – tai kalbos ekspertų atliekama sisteminė organizacijų ir įmonių komunikacijos analizė. Lietuvoje tai gana nauja sritis, o pasaulio įmonės nebeįsivaizduoja savo veiklos be kalbos audito, leidžiančio įvertinti, ar įmonės faktinė komunikacija atitinka jos strateginius ir rinkodarinius tikslus ir kaip ji save pozicionuoja.  Dažnai stebime, kaip nežinant kalbos niuansų ar jų nepaisant, kalba orientuota į visai kitą segmentą, nei norimas, o tas, į kurį orientuota, neatpažins kaip savos. Kitas klausimas – ar ta komunikacija yra vieninga, įmonė turi kalbėti viena kalba, labai tiksliai matomam adresatui, kalba, atitinkančia vertybes ir kertines savybes. 

ORGANIZUOJAME UŽDARUOSIUS IR ATVIRUOSIUS KALBOS AUDITO SEMINARUS:

  •  KAIP ĮMONĖS KOMUNIKACIJA PATAIKYTI TIESIAI Į TIKSLĄ. ĮVADAS. Kas yra kalbos auditas, kodėl įmonės komunikacija ir dokumentacija turi būti vieninga, ką sakome ir ką iš tiesų pasakome savo klientams, praktiniai patarimai, norintiesiems komunikuoti sklandžiai.
  •  KAIP ĮMONĖS KOMUNIKACIJA PATAIKYTI TIESIAI Į TIKSLĄ. PAŽENGUSIEMS. Tai, kad
 • manote pasiekę komunikacijos viršūnę, nereiškia, kad taip ir yra. Būtina mokėti skaityti tarp eilučių, matyti savo tekstus ir komunikaciją taip, kaip mato klientai. Giluminio kalbos audito mokymai.
 •  ĮMONĖS „X“ TEKSTŲ ANALIZĖ. Analizuojami konkrečios įmonės tekstai: pradedant šūkiais, baigiant vidiniu susirašinėjimu. Tekstų kokybinė analizė, kalbos aiškumas, klaidos, pataikymas į tikslinę auditoriją, praktiniai patarimai ir tolesnės komunikacijos gairės.
 •  KOMUNIKACIJA ĮMONĖS VADOVAMS. Vieninga įmonės komunikacija prasideda nuo vadovo. Gairės, kaip vadovui sukurti vieningos komunikacijos sistemą. Kaip su darbuotojais kalbėti viena kalba. Darbuotojų tipai ir komunikacija pagal juos.
 •  KALBOS AUDITAS KOMUNIKACIJOS SPECIALISTUI. Gairės, kaip vadovui sukurti vieningos komunikacijos sistemą. Kaip su darbuotojais kalbėti viena kalba. Darbuotojų tipai ir komunikacija pagal juos.
 •  MELO AUDITAS. Kokie požymiai byloja apie melą. Kaip nustatyti darbuotojo įsitraukimo lygį: jis meluoja ar iš tiesų yra orientuotas į rezultatą?
 •  KAIP IŠ SKUNDO IŠBRISTI SAUSAM. Skundai – vienas labiausiai įmonės prestižui kenkiančių dalykų. Kaip nustatyti skundo tipą ir tinkamai į jį atsakyti? Kaip komunikacija pasiekti bekompromisę pergalę?

–Didžiausias pasekmes verslui turinčios kalbos klaidos (Aktualu įmonių vadovams ir darbuotojams). Kalbame apie klaidas, lemiančias sugadintą įvaizdį, veltui išeikvotą reklamos biudžetą, bylos baigtį ar sandorio pelningumą… Juk niekas nebaudžia dėl to, kad netaisyklingai pavartojote vieną ar kitą nereikšmingą žodį, bet baudžia, jei pavartojote tariamąją nuosaką teisiniame dokumente, jei parašėte „ačių“ savo reklaminiame skelbime ir pan. – rizika gali slypėti bet kuriame žodyje.

–Mūsų tekstai mūsų pirštų antspaudai (Aktualu visiems įmonių darbuotojams, kasdien susiduriantiems su tekstų rašymu ir kūrimu). Mus vieną nuo kito labiausiai atskiria mūsų požiūrį perteikiantys žodžiai: sinonimika, laiko dimensiją nusakantys žodžiai ir klaidos. Labiausiai apie mus kalba mūsų klaidos, kurios išduoda: amžių, profesiją ir net įmonę. Santykis su kalbos tikslu išduoda: atsakomybę, ryžtingumą, nusiteikimą, aktyvumą, pasyvumą, orientaciją į rezultatą ar į procesą. Taip galima nustatyti ryšį su tikrove ir ryšį su suvokimu. Kalbėkime, rašykime, verskime taisyklingai, nes klaidos yra didžiausios mūsų išdavikės, kurios identifikuoja ne tik mūsų charakterį, bet ir tikruosius kėslus. Energiją geriau skirti savęs tobulinimui, o ne tikrųjų ketinimų maskavimui ar įvaizdžiui. Įtaigus, efektyvus žmogus yra organiškas, tikras žmogus, o ne idealus. Mūsų pasąmonė vis tiek jaučia, kad kažkas ne taip, ir ji nori kalbėti ir randa formą per klaidas, kai jaudinamės.

Karas ir Taika kalboje. Kas skiria komentarą nuo šmeižto? (Visiems įmonių darbuotojams). Savo darbinėje veikloje kaip verslininkai, ir asmeniniame gyvenime kaip privatūs asmenys susiduriame su konkurentų ar akmenį užantyje išsinešusių darbuotojų neigiama komunikacija žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ar profesinėje bendruomenėje komentarų, skundų, ar tiesiogiai skleidžiamos informacijos formomis. Kaip pačiam sugebėti atskirti (ta plonytė raudona linija, skirianti komentarą nuo šmeižto, kas aktualu verslininkams žinant, kada jau žinutė turi šmeižto požymių ir jie jau gali ginti savo garbę ir orumą), kur komentaras, ginamas teisės laisvai reikšti savo nuomonę įstatymo, o kur jau šmeižtas, nesantaikos kurstymas, užtraukiantis atsakomybę jos skleidėjui, o mums – galimybę ginti savo reputaciją?

Duosime ne tik praktinius patarimus, kaip sugebėti atskirti šmeižtą pačiam, per aktualius pavyzdžius supažindinsime su galiojančia teisės praktika, ir visi kartu paieškosime kiekvienas savo atsakymo, kiek ir kuomet kalbinė agresija pateisinama ir ar teisė laisvai reikšti savo nuomonę garantuojama įstatymo, nesikerta vidiniu įsipareigojimu etikai, moralei? Nes karai vyksta, jie persikėlė į informacinę erdvę ir ginklais tapo žodžiai. Žodžiai griaunantys, žodžiai kuriantys. Kuriuos renkatės jūs?

Taip pat galime pasiūlyti specializuotus seminarus:

1. Advokatų kontoroms, teismų administracijos darbuotojams: Kalbos klaidos, nulemiančios bylos baigtį; intelektinės nuosavybės teisės lingvistiniai aspektai ir pan.

2. Pramoninkams, gamybininkams: Techninės specifikacijos: ar įmanoma naudotojui suprasti?

3.Visiems, dalyvaujantiems viešuosiuose konkursuose: Tinkamas konkursinės techninės specifikacijos parengimas ir vertimas

4.Farmacijos įmonėms, medicinos preparatų ir priemonių gamintojams, PR, reklamos agentūroms, dirbančioms su medicinos srities tekstais: Gyvybės balansas: kodėl medicininiai vertimai turi būti itin tikslūs

5. Šiuo metu ruošiamės temai eksporto kalba (kiekvienam regionui rengiame atskiras temas). 

Taigi, kaip matote, mūsų seminarų spektras labai platus, nes nėra tokios srities, kurioje nebūtų kalbos, kalba – kaip vanduo, ji yra visur. Kaip be vandens nėra gyvybės, taip be kalbos dėsnių išmanymo nėra planuojamo ir valdomo rezultato.

Toliau pateikiame medžiagą iš savo ankstesnių seminarų.