Kalbos auditas

KALBOS AUDITAS. TEMOS AKTUALINIMAS

 1. Mes: esame kalbos praktikai. Pro mus praeina kone visų sričių tekstai. Laikom pulsą ant kalbos.

 2. Norminančios įstaigos arba lekia iš paskos traukiniui arba prieš jį bėga. Tarkim prieš 10 metų „tarnybinė stotis“ IT sritis išmetė ir atkeitė. 2002 m. universitete man ekonomistai sakė negalima sakyti „kaštai“ mums neleidžia kalbininkai, tik „sąnaudos“, 2011 m. jau kalbininkai nusileido.

 1. Matom pasekmes verslui:

 1. Teisė: tariamoji nuosaka, pralaimimos bylos

 2. Finansai:

 3. Reklama: GRITĖ, korektūros klaida etiketėse, pritraukiama ne ta auditorija, į kurią nusitaikyta elementarus pavyzdys – „brangieji“ ir „gerbiamieji“. Kurį žodį pasirinktumėte orientuodamiesi į verslo segmentą, o kurį – į šeimos ūkius?

 4. Politika:

 5. Įvaizdis: Rengtis išmokom, tačiau kai prasižiojam tai mes kalbam o mūsų kalba kalba apie mūsų profesionalumo stoką, aroganciją, nepagarbą ir pan.

Manydami, kad verslininko kalba, jos taisyklingumas, atitiktis reikiamai aplinkai, stiliui ir galų gale kalbos etiketo išmanymas yra verslo sėkmės dalis, siekiame padėti verslininkams kurti savo įvaizdį ir vertę visuomenėje kalbos priemonėmis. Kadangi verslo žmonėms svarbu taupyti laiką ir jo paprastai nelieka su tiesioginiu darbu nesusijusiai savišvietai, koncentruotą ir trumpai išdėstytą informaciją įvertintų daugelis, juolab kad kalbos išmanymas yra kiekvieno tobulėjančio žmogaus siekis.

 1. Kalbos auditas:

 1. Dvi pasakos viena apie „nueik nežinia kur atnešk nežinia ką iš nežinia ko“. Taip ir realybėj kai netiksliai kalbam tai ir netiesiai einam iki tikslo

Kita pasaka apie Platelių ežerą “kuris juodu debesiu slinko per dangų, atspėjo jo vardą ir nusileido ant žemės”.

Senovės žemaičių išmintis pateikia kitą Platelių ežero atsiradimo vaizdą. Ten, kur dabar ežeras, buvęs didelis sausas duburys, jame storai suželdavusios pievos. O ežeras tyvuliavęs kažkur toli, vakaruose, kai kurie sako prie Notėnų. Sykį kilusi baisi audra, ir anas ežeras susisukęs į debesį, pakilęs, ėmė slinkti į rytus. O jau lijo, tai lijo!. . Viena žemaitė stebėdamasi sušukusi: „Ale tai lej!.. Platee lej!“ (Plačiai lyja). Ir būta gi sutapimo, kad buvo netyčia ištartas šio ežero vardas — Plateliai, kurio nieks jau nežinojo, buvo jis užmirštas. O jau taip esti, kad, pašauktas vardu, ežeras nusileidžia. Taip ir anuokart — ežeras nusėdo į duburį, viską užliedamas ir paskandindamas. Taip jis iki šiol ir tyvuliuoja.

Taigi tik labai tiksliai labai vieningai įvardiję reiškinius ar sąvokas galim transformuoti situacijas nuo esamų link norimų.

Procesų kalba kaip programavimas, mėgsta tiksliai ir konkrečiai. Jei reikšmė ne ta tai ir sprendimo nebus. Vienas žodis viena prasmė o ne daug žodžių ir jokios prasmės.

O pati kalba kaip sistema taip pat yra priemonė pernešti kažkam kas nėra ji, pernešti per žodį kaip priemonę kažką ko niekas daugiau be žmogaus padaryti negali – pernešti energiją, savo energiją, įdėjus dalelę savęs. Girdėjot posakį kad kalba vadinama tautos kultūros, psichologijos ir filosofijos veidrodžiu vieninteliu šaltiniu jos dvasiai pažinti, tautos siela, ar tą būtų galima pasakyti apie kalbą be energijos, mašininę kalbą?

 1. Patarimai. Partnerystė

Ką siūlau?

Taigi turi būti aiški dokumentacijos ir komunikacijos politika.

Priskirtas vienas atsakingas asmuo, atsakingas už terminų, žodynų, santrumpų, šablonų, duomenų bazių kūrimo darbą ir kiekvienam kuris liečiasi prie jų tekstų nesvarbu ar vidaus darbuotojas, autorius, redaktorius ar reklamos agentūra, biuras, visi rašys, redaguos viduje vadovautis tomis pačiomis gairėmis žodynais ir etc. pagal vieną tvarką (yra pashearintas folderis mūsų ar jūsų servery, kuriuo gali naudotis abiejų įmonių reikiamą autorizacijos teisę turintys darbuotojai, taip pasiūlėme ir taip labai pasiteisino su kitom įmonėm) tam kad visi pavadinimai terminai ir tekstai atrodys vientisi ir standartizuoti kalbėtų viena kalba skirtinguose dokumentuose, jau nekalbant apie viršuj išanalizuotą atvejį kai panašu kad skirtinga kalba bus kalbama tam pačiam dokumente.

Tarkim Hewlett Packard turi templeitus – t. y. dokumentai rašomi tam tikrais šriftais, dydžiais, nekalbant apie tai kad tas kuris rašo tekstą turi naudotis privaloma dokumentų kūrimo tvarka, terminologija ir pan.

Tikslas aiškus – įmonė turi kalbėti viena kalba visais savo tekstais, vienais terminais, vienais pavadinimais, vienodomis santrumpomis ir reikia tą užtikrinti savo arba kitų rankomis ir tą turi daryti tą suprantantis žmogus.

Registracija


Išparduota arba nebegalioja.