Seminaras „Karas ir taika kalboje I“

Seminaras „KARAS IR TAIKA KALBOJE“
VIETA: Lietuvos pramonininkų konfederacija Didžioji salė (A. Vienuolio g. 8, Vilnius, IV aukštas)
TEMA: Kas skiria komentarą nuo šmeižto? Žodžiai taikdariai ir agresoriai. Kaip apsiginti, ką pasirinkti?
Karai persikėlė į informacinę erdvę ir ginklais tapo žodžiai. Žodžiai ̶ griaunantys, žodžiai ̶ kuriantys.
Kuriuos renkatės jūs?
Verslininkai nuolat susiduria su konkurentų ar akmenį užantyje išsinešusių darbuotojų neigiama
komunikacija žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ar profesinėje bendruomenėje. Kaip pačiam
atskirti, kada komentaras reiškia žodžio laisvę, o kada nusikaltimą?
Seminaro bus aptarti praktiniai pavyzdžiai, supažindinama su galiojančia teisės praktika, bei ieškoma
atsakymų, kiek ir kokiais atvejais kalbinė agresija pateisinama ir ar teisė laisvai reikšti savo nuomonę
apsaugota įstatymų? Vertimų biuras „Ars libri“ ir advokatų profesinė bendrija „Žabolienė ir partneriai
METIDA“ su partneriais Lietuvos pramonininkų konfederacija ir informacinais partneriais VšĮ „Versli
Lietuva“ atskleis pačius aktualiausius verslui aspektus.
PROGRAMA:
9:30-10:00 REGISTRACIJA.
PASITIKIMO KAVA

10:00-10:10

Įžanginis žodis
Robertas Dargis, Lietuvos
pramonininkų
konfederacijos
prezidentas

Giedrė Liutkevičiūtė pristato: Robertas Dargis, Lietuvos
pramonininkų konfederacijos prezidentas, Lietuvos
nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas, uždarosios
akcinės bendrovės „Eika“ valdybos pirmininkas, visuomenės
veikėjas

10:10-10:25

Agresyvus bendravimas
viešoje erdvėje. Kodėl
mes tokie ir kada tai
baigsime? (vaizdo
įrašas)
Dainius Radzevičius,
Lietuvos žurnalistų
sąjungos (LŽS) vadovas

 Giedrė Liutkevičiūtė pristato: Dainius Radzevičius, Lietuvos
žurnalistų sąjungos (LŽS) vadovas Žurnalistas, redaktorius,
nuo 2009 metų internete kuria savo asmeninį dienoraštį.
 Kalbės apie tai, kodėl suagresyvėjo komunikacija
žiniasklaidoje. Kodėl tai yra efektyvu? Visi puola į kraštutinimus,
nebėra kompromisų, tik juoda ir balta. Kaip „Eglė žalčių
karalienė“ skambėtų dabartinėse antraštėse?

Tikslas – karas ar taika?
Ar agresyvus
bendravimas gali būti
konstruktyvus?
Giedrė Liutkevičiūtė,
vertimų biuro “Ars libri”

Erikas Saukalas pristato: Giedrė Liutkevičiūtė, vertimų biuro Ars
libri direktorė, kelių labdaros fondų savanorė, rėmėja, šiuo metu
ir steigėja, straipsnių autorė darnaus, į misiją orientuoto verslo,
ugdomojo vadovavimo, komunikacijos temomis, lektorė ir
konsultantė.
Kalbės apie agresyvios kalbos poveikio mechanizmą,

10:25-11:10

vadovė, konsultantė,
autorė, lektorė

Kaip atskirti komentarą
nuo šmeižto?
Giedrė Petreikienė,
vertimų biuro “Ars libri”
kokybės vadovė

pasekmes visuomenei ilgalaikėje perspektyvoje ir pateiks savo
matymą kaip destruktyvų pokalbį paversti konstruktyviu?
Giedrė Liutkevičiūtė pristato: Vertimų biuro Ars libri kokybės
vadovė, ekspertė Giedrė Petreikienė
Kalbės apie lingvistinius komentaro ir šmeižto niuansus
pasitelkdama didžiausią atgarsį visuomenėje sukėlusius bei
vertimų biuro praktikoje pasitaikiusius tekstus dėl neapykantos
kurstymo, šmeižto ir kt. kalbinės agresijos.

11:10-11:40

Ginčai dėl šmeižto
žiniasklaidoje ir
socialiniuose tinkluose.
Teismų praktika
Erikas Saukalas,
advokatų profesinės
bendrijos “Žabolienė ir
partneriai METIDA”
partneris, advokatas

Giedrė Liutkevičiūtė pristato: Advokatų profesinės bendrijos
„Žabolienė ir partneriai Metida“ partneris, advokatas, patentų ir
prekių ženklų ekspertas Erikas Saukalas
Kalbės apie žinomus atvejus, bylas, kur buvo šmeižtas tarp
gana žinomų įmonių prekių ženklų per komentarų prizmę. Ar
menkina įmonės reputaciją tam tikri komentarai? Kliento
nuomonė – kada tik nuomonė, kada šmeižtas?

11:40-12:45 Diskusija.
Tarp teisės ir
teisingumo. Agresyvios
ar nuosaikios
komunikacijos būdų
viešojoje erdvėje
rezultatai ir pasekmės

Erikas Saukalas pristato: Moderatorė: Lina Danienė, programos
„Svajonių dirbtuvės“ autorė ir lektorė
Diskusijoje dalyvaus:
Labai aiškią vertybinę liniją turinti ir ją ginanti rezonansą
keliančiomis išraiškos priemonėmis, pati būdama žurnalistė
taigi gana objektyviai matanti ir vertinanti visą viešąją
komunikaciją, verslininkė, “UAB “Bna Ergo” generalinė
direktorė, visuomenės veikėja, fondo „Nedelsk“ steigėja ir siela
Agnė Zuokienė,.
Mediatorė tarp skirtingų visuomenės sluoksnių ir grupių,
ieškanti būdų kaip jiems susikalbėti geografė dr. Giedrė
Godienė, VU Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos
katedros jaunesnioji mokslinė bendradarbė, visuomenės
įtraukimo į miesto vystymosi procesus praktikė, teigianti, kad
nieko ypatingo nedaro, tik yra mandagi ir rodo pagarbą

O kaip šį klausimą mato kitos kartos atstovai, ar yra kokia
mąstymo takoskyra tarp skirtingų kartų, išgirsim iš Mato
Baltrukevičiaus, Visuomenės temų redaktoriaus, teigiančio, kad
žodžio laisvė Lietuvoje susiduria su rimtomis problemomis, iš
vienos pusės nemažai bereikalingos savicenzūros, iš kitos
pusės daug piktdžiugiško purvo.

Registracija


Išparduota arba nebegalioja.