Šiuolaikinis verslas: ką turite išmanyti apie kalbą? Antra dalis.

Vertimų biuras „Ars libri“ jau dalijosi patarimais verslininkams, kaip savo kalba pataikyti į tikslinį klientą. Šiandien verslas yra neįsivaizduojamas be nuolatinio bendravimo. Gyvendami kompiuterių ir socialinių tinklų gyvavimo eroje, turime suprasti, kad bendravimas dažniausiai iš realios erdvės persikelia į internetinę, todėl labai svarbu, kad jūsų tekstų kalba būtų taisyklinga ir sklandi. 

Labai svarbu, ką apie savo įmonę ir produktus skelbiate viešoje rinkoje. Nepamirškite atkreipti dėmesį į tai, ar Jūsų kalba yra sklandi ir lengvai suprantama klientui ar partneriui, ar vartojami rišlūs sakiniai be gramatikos ir prasmės klaidų, ar tinkamai pateikiami kontaktiniai duomenys (telefono numeriai turi būti rašomi su tarptautiniu kodu) ir ar lietuvių kalba įprasti pareigų ir skyrių pavadinimai išversti parinkus tinkamus atitikmenis užsienio kalba. Šį kartą, remdamiesi „Ars libri“ kalbos redaktorių patirtimi, pateiksime kanceliarinės kalbos taisykles.

Kaip turi atrodyti jūsų galutinis paruoštas dokumentas?

Šios taisyklės galioja tiek spausdintam dokumentui, tiek ir laikomame kompiuteryje ar kitoje laikmenoje. Pirmas dalykas, kurį turite atlikti atsidarę tuščią „word“ dokumentą, tai nusistatyti tinkamas paraštes. Kokios jos yra? Dokumentai įforminami paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – 30 mm, dešinioji – ne mažesnė nei 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė – ne mažesnė nei 20 mm. Jei spausdinate dokumentą, turite atminti, kad dokumentas, spausdinamas per kelis lapus, turi būti numeruojamas nuo antro puslapio. Lapo numeris rašomas arabiškais skaitmenimis viršutiniame dešiniajame kampe, neliečiant teksto. Byloje esančių dokumentų lapai numeruojami iš eilės. Bylos vidaus aprašas numeruojamas atskirai, antraštinis lapas ir baigiamojo įrašo lapas nenumeruojami. Jei jūs rašote ar siunčiate oficialų raštą, jūsų dokumente privalo atsirasti šie duomenys: adresantas (kas siunčia), adresatas (kam skirtas dokumentas), data (rašto pasirašymo data), vieta (nurodant miestą ir šalį), dokumento pavadinimas, parašas (siunčiančio arba dokumentą pasirašančio asmens). 

Rašybos taisyklės, kurias būtina įsidėmėti

Jei nurodote gatvę, prospektą ar panašiai prie pavadinimo nurodykite ir jo trumpinį. Pvz., Antakalnio g. 7 arba Gedimino pr. 15. Jei miestas ar kaimas susideda iš dviejų žodžių, abu pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis pvz., Kazlų Rūda, Naujoji Akmenė. 

Tekste įmonių pavadinimas turi būti kabutėse, pvz.,  UAB „Ars libri“, tačiau kabučių nereikia tuomet, kai visą pavadinimą rašote didžiosiomis raidėmis, pvz.,  UAB ARS LIBRI.

Adresantas ir adresatas

Kai dokumento sudarytojas (adresatas) yra vieno asmens institucija, įstaigos vadovas, kitas įstatymų ar kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus turintis tarnautojas, rašomas pareigybės pavadinimas, nurodant jos priklausomybę, pvz., Kauno miesto meras, „Versmės“ gimnazijos direktorius ir pan. 

Visuomet rašant adresatą vartojamas naudininko linksnis, pvz., Kauno miesto savivaldybei. Visgi, jei rašote institucijai, tačiau raštas yra adresuojamas konkrečiam ten dirbančiam asmeniui, dokumentas adresuojamas kiek kitaip, pvz., Kauno miesto savivaldybės, socialinio skyriaus vadovui, Petrui Petraičiui. Taip galite būti tikri, kad jūsų dokumentas pasieks tikslinį asmenį. 

Dokumento data

Jei jūsų rašto kalba yra lietuvių, galimi du datos rašymo formatai. a) 2015-02-01 arba b) 2015 m. vasario 1 d. 

Jei rašto kalba nėra gimtoji, privalote rašyti pagal tos kalbos taisykles. Pvz., anglų kalboje data rašoma 01/02/2015 arba 01 February 2015.

Pasirašantys asmenys

Dokumentai pasirašomi pačioje dokumento pabaigoje. Kairėje pusėje nurodomos pareigos, centre padedamas parašas, dešinėje pusėje – pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės. 

Komercijos vadovas /Parašas/Jonas Jonaitis

Taigi, šiuo trumpu pradžiamoksliu siekiame padėti visiems verslininkams, ypač tiems, kurie rašo oficialius pranešimus spaudai, kolegoms ar pan. Kiekvienas verslininkas turėtų puikiai mokėti gimtąją kalbą ar tą kalbą, kuri vyrauja jo verslo aplinkoje, nes tai parodo, kad vertiname savo verslą ir gerbiame savo klientus.