SKAIČIAI

Skaičiai, žymintys daiktų kiekį, rašomi arabiškais skaitmenimis, pvz.: 4 knygos, 15 puslapių, 2 durys (skaitoma – dvejos durys).

Daiktų eilę žymintys skaičiai gali būti rašomi tiek romėniškais, tiek arabiškais skaitmenimis. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad:

–  šimtmečių, dramos veiksmų, knygos skyrių, konferencijų eilė paprastai žymima romėniškais skaitmenimis, pvz.: XX amžius, I skyrius, III veiksmas;

–  metų, dienų, valandų, puslapių, mokyklų, gatvių, numerių eilė, taip pat dideli skaičiai – arabiškais skaitmenimis, pvz.: 2013 metai (skaitoma – du tūkstančiai tryliktieji metai), 25 diena, 10 valanda, 14 puslapis, Nr. 6.

***
– Žymint eilę arabiškais skaitmenimis, prie jų (ypač sakinyje) po brūkšnelio gali būti pridedamos kelintinio skaitvardžio galūnės, pvz.:
1-a kategorija, 61-oji vidurinė mokykla, 50-osios metinės, 40-oji simfonija, Vasario 16-oji. Galūnė pridedama kartu su kamiengalio minkštumo ženklu, pvz.: 3-iasis (ne 3-asis). Prie romėniškų skaitmenų galūnės nededamos.

– Dokumentų dalys, punktai, numeruojami arabiškais skaitmenimis su taškais. Punktas gali būti pažymėtas skaitmenimis, rodančiais skyrių, poskyrį, punktą ir papunktį, pvz., 3.4 punktas.

Didelių skaičių rašymas

– Dideli skaičiai, pradedant tūkstančiu, gali būti žymimi skaitmenimis ir žodžiais arba jų sutrumpinimais, pvz.:
12 tūkstančių arba 12 tūkst.; 3 milijonai arba 3 mln.

– Dideli skaičiai gali būti žymimi grupuojamais skaitmenimis. Rišliame tekste tarp skaitmenų grupių paprastai daromas tarpas (rekomenduojamas jungiamasis tarpas), pvz.: 3 000, 15 000, 100 000, 1 000 000, 1 000 000 000. Kompiuterių apdorojamuose tekstuose dedamas taškas. Įsidėmėtina, kad lietuvių kalboje grupuojant didelius skaičius niekada nededamas kablelis.
Dešimtainės ir šimtainės skaitmenų dalys skiriamos kableliais, pvz.: 2,5 kg (ne 2.5 kg), 10,75 g (ne 10.75 g).

Šaltinis: „Skaičiai“, VLKK,  http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba/skaiciai.html