Taisyklinga verslo kalba – verslo pranašumas

Vertimų biuro „Ars libri“ direktorė G. Guobytė

Kokios įtakos dalykinės kalbos vartojimas turi verslui: ar atveria duris, o gal atvirkščiai –  uždaro?

Vertimų biuro kasdienybė – įvairaus pobūdžio dalykiniai tekstai, todėl didžiosios kalbos klaidos mums nėra tik teorija. Versdami kone visų verslo sričių tekstus, turime unikalią galimybę stebėti dalykinę kalbą kaip gyvą organizmą, matyti, kiek kalbininkų siūlomos kalbos normos, lietuviški terminų atitikmenys „prigyja“ kasdieninėje vartosenoje, kiek kalbą keičia elektroninio bendravimo erdvė, socialiniai puslapiai. Pavyzdžiui, vyresnės visuomenės dalies kalba – vis dar rusicizmų virtinė. O iš jaunesnių klientų dažnai girdime dar didesnį anglizmų srautą.

Taisyklingos kalbos svarba

Taisyklinga, stilinga savo profesinės srities kalba – neatsiejama verslininko įvaizdžio dalis. Kaip ir kitų etiketo normų laikymasis – aprangos kodo, tinkamo elgesio. Iš kalbėsenos ir neverbalinių savybių sprendžiama apie verslininko išprusimą, kompetenciją, pagarbą pašnekovui. Jei tinkamai rengtis bei elgtis viešoje erdvėje jau išmokome (nes matome to naudą atstovaujamam verslui), tai supratimas, kad dalykinės kalbos normų išmanymas ir paisymas irgi lemia, kaip mus priima verslo aplinkoje, dar vėluoja.

Dažnas nežino kalbos normų, nesuvokia, kokių rizikų verslui kelia jų nepaisymas, nemoka atskirti taisyklingai parašyto teksto nuo klaidingo, nereikalauja kokybės iš savo darbuotojų ar vertimų biurų. Tai formuoja bauginančią tendenciją, kad ir darbuotojai, ir vertimų biurai mažiau dėmesio skiria kokybei, konkuruojama vien kainų mažinimo, taigi, ir kokybės, sąskaita. Ar visiems tai priimtina?

Deja, su vertimais susijusiose srityse dirbančios kalbų mokymo ar akademinės įstaigos vienos negali išspręsti šios verslo problemos. Todėl vertimų biurai, pavieniai vertimo specialistai turi prisiimti atsakomybę ir nuosekliai keisti situaciją, ugdyti verslininkų įgūdžius, didinti reikalavimus taisyklingai verslo kalbai. Žinoma, ne visiems verslininkams toks požiūris suprantamas, tačiau kokybės visuose verslo procesuose reikalaujama vis daugiau įmonių.

Kalbėdami viešai kai kurie žmonės mėgsta į lietuvišką tekstą manieringai įterpti angliškų žodžių ar frazių: „Dirbu full time‘u“ (= visu etatu), „Metiniuose reportuose pateikiama visų ES šalių statistika“ (= metinėse ataskaitose), „Šiuo metu freelancinu“ (= esu laisvai samdomas darbuotojas ar pan.). Kalbėtojai nori pademonstruoti savo anglų kalbos išmanymą arba nesąmoningai pavartoja šiuos žodžius, nepaisydami lietuvių kalbos taisyklingumo ir viešojo kalbėjimo etiketo.

Kartais vienas žodis ar frazė gali lemti teismo proceso, konkurso ar kito verslo proceso baigtį (pavyzdžiui, panašiai skambančios frazės „sudaryti sandorius bendrovės vardu“ ir „daryti pareiškimus bendrovės vardu“ turi skirtingą teisinę reikšmę). Todėl ypač svarbu išmanyti kalbą žmonėms, rengiantiems įgaliojimus, sutartis, raštus ir kitus oficialius dokumentus. Dokumentuose negali likti jokių netikslumų ar dviprasmybių. Būtina įvertinti sąvokų, terminų skirtumus, kad vėliau nereikėtų aiškintis, ką norėta pasakyti vienu ar kitu žodžiu.

Gresia net ir baudos

Viešoje erdvėje netyla kelių radikaliai skirtingas nuomones turinčių asmenų diskusijos apie lietuvių kalbos puoselėjimą. Vieni bando neigti taisykles ir visus pavojus. Kiti atvirkščiai – stengiasi nė per žingsnį nenutolti nuo klasikinių principų ir taisyklių. Vertimų biuro praktikoje siekiame verslo situacijas spręsti ieškodami kompromisų. Ne visos kalbos klaidos yra netoleruotinos, kai kurioms priskirtina tik rekomendacija „vengti“.

Verslo įmonės turėtų atminti ir pinigines baudas verslui už netinkamą lietuvių kalbos taisyklių laikymąsi. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato, jog už didžiąsias kalbos klaidas, kaip ir kitų VLKK nutarimų nesilaikymą, Valstybinė kalbos inspekcija gali skirti nuo 300 iki 1500 litų baudą. Tačiau didžiausia žala verslui – tai verslo partnerių ir klientų įspūdis ir prastas įvaizdis.

Dažniausios klaidos

Nusprendę prisidėti prie taisyklingos dalykinės kalbos puoselėjimo verslo aplinkoje sukūrėme specialų „Facebook“ puslapį „Verslo kalbos patarimai“ ir  pradėjome klientams organizuoti teminius seminarus. Daug pastangų renkantis temas nereikėjo – klientų klausimai ir užsakomuose tekstuose randamos klaidos natūraliai išryškino poreikį pradėti nuo didžiųjų dalykinės kalbos klaidų priminimo.

Pradėję analizuoti ir sisteminti verslo kalboje dažniausiai pasitaikančias klaidas išskyrėme tris dideles grupes – tai žodyno ir žodžių sandaros, linksnių ir prielinsknių vartojimo, veiksmažodžių formų klaidas.

Žodyno klaidos pastaraisiais metais dažniausiai susijusios su anglų kalbos įtaka – pavyzdžiui, tokios svetimybės kaip „ofisas“ (= įstaiga, biuras ar pan.), „sponsorius“ (= rėmėjas), „apart“ (= be to) yra atkeliavusios iš vakarų, o anksčiau dažnai vartoti rusiški terminai iš vartosenos jau baigia išnykti. Tiesa, visa dar gajūs įvairūs vertiniai „kaip taisyklė“ (= paprastai), „kas liečia“ (=dėl) ir kt.

Pasikartojanti verslo kalbos klaida – linksnių ir prielinksnių vartojimas. Pavyzdžiui, „kilo nauji klausimai“ (= klausimų), „susirinko posėdžiui“ (= į posėdį), „vyko aukštame lygyje“ (= buvo aukšto lygio), „projektą siūloma imti už pagrindą“ (= pagrindu), „kilo ginčas apie pelno paskirstymą“ (= dėl pelno paskirstymo).

Dažnai verslininkai dar nėra įsisavinę skirtingų veiksmažodžių formų vartojimo: „savaitę dirbsime, kad suskaičiuoti nuostolius“ (= kad suskaičiuotume), „komplektuojančios detalės“ (= komplektuojamosios), „kuo remiantis laikraštis skelbia“ (= remdamasis).

Patarimai – ir internete

Ne tik verslo lyderiai, bet ir eiliniai specialistai, puikiai įvaldę savo darbo sritį, dažnai būna tiek atitolę nuo lietuvių kalbos reikalavimų, kad nežino ir nesirūpina savo kalba. Tuo metu nesant aktyvaus ir nuoseklaus taisyklingos lietuvių kalbos populiarinimo, daugelis neturi žinių, kur būtų galima pasitikrinti, ieškoti dominančios informacijos.

Per pastarąjį dešimtmetį įvairios valstybinės ir mokslo įstaigos, institucijos pasinaudodamos ES struktūriniais fondais ar valstybės lėšomis sukūrė ne vieną puikų įrankį ir beveik visi yra nemokami. Atsakymus į daugelį su kalba, vertimais susijusių klausimų galima rasti žodyne „Eurovoc“, „Terminų banke“, „Kanceliarinės kalbos patarimuose“, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje ir t. t. Verta paminėti ir kalbininkus profesionalus, dirbančius prie tokių naudingų komercinių įrankių kaip „Tildės Biuras“, „Juodos avys“ ir kt.

Taisyklinga dalykinė kalba padeda išvengti nesusipratimų, užtikrina sklandžią komunikaciją ir susikalbėjimą, kuris labai svarbus bet kokiam verslui. Kalbos normų paisymas rodo, kad rūpinatės savo įmonės prestižu. Tad taisyklinga rašomoji ir šnekamoji kalba turėtų būti kiekvieno save ir kitus gerbiančio verslininko siekiamybė.

Plačiau > Atsisiųsti PDF Publikuota: www.vz.lt