Vertimo kokybė: kas priklauso ir nepriklauso nuo mūsų, užsakovų ir vertėjų

Parengė vertimo biuro „Ars libri“ kalbos ekspertai
Tikriausiai niekam nekyla abejonių dėl vertimų kokybės svarbos verslui. Nekokybiškai, neprofesionaliai atlikti vertimai – tai ne tik smūgis įmonės reputacijai, vertimo klaidos gali turėti lemiamų teisinių, finansinių pasekmių. Vertimų biuro „Ars libri“ darbuotojai, pasišventę misijai teikti aukščiausios kokybės paslaugas, informuoti rinką bei ugdyti jos gebėjimą atskirti ir reikalauti tokių paslaugų, pabrėžia planavimo svarbą vertimo procese kaip vieną kertinių vertimo kokybės užtikrinimo veiksnių.

Dažnai kalbant apie vertimų kokybę, labiausiai akcentuojama vertėjo kompetencija, vertimą organizuojančio biuro atsakomybė, ignoruojant tinkamos komunikacijos tarp užsakovo ir vertimų biuro svarbą, minimalių žinių apie vertimo procesą, turinčių kritinės svarbos vertimo kokybei, stoką. Besirūpindamas aukščiausios kokybės vertimo rezultatu, vertėjų biuras gali maksimaliai stengtis padaryti tai, kas nuo jo priklauso, tačiau rezultatas gali nukentėti dėl ne nuo jo priklausančių veiksnių. Juk visi suprantame, kad per naktį dangoraižio pastatyti neįmanoma, ir tai nepriklauso nei nuo darbininkų skaičiaus, nei nuo išteklių, nei nuo biudžeto dydžio, esti natūralūs procesai ir dėsniai, kurių nežinojimas ar nepaisymas turi žlugdančių padarinių visam rezultatui. Žinoma, galima ignoruoti visus standartus ir bandyti „gesinti tokius gaisrus“, daryti, kas įmanoma, tačiau nėra garantijų, kad pastatas dar po paros nesugrius. Tačiau net ir tokiomis aplinkybėmis kai ką galima padaryti, tik tam reikia draugiško užsakovų požiūrio ir bendro supratimo apie procesus. Tai leidžia žymiai pagerinti galutinį rezultatą – šie procesai yra universalūs ir vienodai svarbūs tiek statybų, tiek vertimų srityse.

Vienas iš tų veiksnių, kaip minėta, yra planavimas. Čia tampa labai svarbus užsakovo įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas vertimo procese, suvokiant partnerystės įtaką galutiniam rezultatui – nepriekaištingos kokybės vertimui pageidaujamu laiku. Kuo didesnės apimties darbą per trumpesnį terminą reikia padaryti, tuo planavimo ir išankstinio informavimo veiksniai tampa svarbesni. Savo praktikoje esame susidūrę tiek su prasto, tiek su gero planavimo atvejais. Kadangi esame savo užsakovų partneriai, siekiant jų verslo tikslų, kartais tenka apsiimti versti net ir labai didelės apimties tekstus per itin trumpą laiką. Siekiant užtikrinti kokybę tokiomis aplinkybėmis, būtina imtis prevencinių priemonių.

Tad kokios gi planavimo priemonės reikalingos, norint užtikrinti maksimalų rezultatą? Pradėkime nuo to, kad, turint didelės apimties ar itin sudėtingą tekstą, parengiamasis darbas turėtų prasidėti gerokai prieš patį vertimą. Užsakovo delsimas suprantama, jau trumpina vertimui skirtą laiką, taigi, ir turi įtakos vertimo kokybei. Jei numatomas itin skubus ar didesnės apimties vertimas per pakankamai trumpą laiką, reikėtų informuoti apie tai savo vertimo paslaugų teikėją nelaukiant, kol pats teksto originalas bus gautas ar parengtas – taip biurui suteikiama galimybė iš anksto pasiruošti: suformuoti vertėjų ir redaktorių komandą, suplanuoti vertimo etapus bei veiksmus, reikalingus kokybei užtikrinti. Jei nėra planuojama, biuras nespės suformuoti  būtent tos specializacijos ir toje srityje didžiausią patirtį turinčių vertėjų komandos, o vertėjui, mažiau susipažinusiam su vertimo specifika, reikės daugiau laiko „įsivažiuoti“ ir netikslumų rizika išaugs (nes personalo ištekliai yra planuojami ir jie dirba prie kitų planuotų projektų).

Matome, kad dažnai pradėjus naują projektą tekstai rašomi įmonės viduje ar ruošiami jos partnerių. Kadangi visa dokumentacija turi būti parengta griežtai laikantis atidavimo terminų, šis procesas įmonės viduje paprastai yra organizuojamas ir planuojamas, tik pastebime, kad planuodami teksto parašymui, koregavimui, pateikimui aprobavimui ir pan. skiriamą laiką, užsakovai neįvertina teksto vertimui prireiksiančio laiko, tad pravartu būtų vertėjų biurą įtraukti jau planavimo etapu.

Pastebima ir vengtina atvirkštinė tendencija – užsakovai, nepasitikėdami vertimų biuro kompetencija arba sugebėjimu valdyti vertimo srautus, t. y. pateikti reikiamos kokybės vertimą reikiamu laiku, vertimui skiria mažiau laiko nei minimaliai jo reikia profesionaliam vertimui, sau pasilikdami nemažą laiko rezervą – redagavimui ar apsaugai nuo vėlavimų. Tačiau taip patys klientai užprogramuoja vertimo klaidas ir patvirtina savo pačių taisyklę, kad reikia pasilikti laiko atsargai, nes vertėjai, turėdami per mažai laiko, gali fiziškai kelias paras neatsitraukti nuo kompiuterio, bet tuomet natūraliai išauga žmogiškųjų klaidų grėsmė.

Kokybiškam vertimui reikalingas laiko sąnaudas galima įvertinti pagal šią elementarią metodiką: vienas vertėjas per valandą standartiškai kokybiškai išverčia apie 1 puslapį teksto, taip pat reikia laiko redagavimui. Jeigu vertimą dalijame vertėjų komandai, vertimo laikas sutrumpėja, tačiau reikia daugiau laiko redagavimui, dokumento vienodinimui stilistiniu, terminijos, formos požiūriu, kad tekstas būtų vientisas, todėl natūralu, kad kuo mažiau skaidomas tekstas, tuo geresnė  jo kokybė.

Suplanavus laiką, labai svarbu suvienodinti lūkesčius dėl terminologijos. Per ne vieną dešimtmetį profesinės praktikos pastebėjome, kad kiekviena didesnė įmonė turi nusistovėjusią savą vidinę terminologiją, savo žargoną, t. y. iš kelių galimų vertimo variantų jie pasirenka vieną vienintelį ir jį laiko taisyklingu. Vieni labiau linkę lietuvinti, kiti palieka anglizmus, tad vertimų biuro tikslas – identifikuoti tą vieną vienintelę „teisingąją“ reikšmę, nes kitaip užsakovas tekstą taisys, o vertimą laikys nekokybišku. Jei variantai sinoniminiai ir kalbos bei semantikos požiūriu galimi, žinoma, prisitaikome prie užsakovo. Mūsų tikslas – kalbėti „užsakovo kalba“ nuo pat pirmojo teksto vertimo, kad jam nereikėtų skirti papildomai laiko koreguoti pagal save, todėl projekto vertimo parengiamojo etapo metu prašome užsakovo pateikti bendrojo pobūdžio turimą dokumentaciją apie produktą, projektą, su kuriuo susijęs būsimas vertimas, galbūt yra jau sudaryti terminų žodynai ar anksčiau atlikti vertimai, kurių kokybė tenkina. Visa tai išanalizuojama, sudedama į žodynus, duomenų bazes ir šis kontekstas leidžia jau patį pirmąjį vertimą pateikti tokį, kad jis maksimaliai tenkintų užsakovo lūkesčius, žinoma, tikintis supratimo, kad visiškai sklandžiam komandiniam darbui ir susikalbėjimui reikia šiek tiek laiko įdirbiui. Iš savo patirties žinome, kad abiem šalims naudinga, jei užsakovas paskiria kontaktinį už vertimą atsakingą asmenį, su kuriuo vertimo metu galima konsultuotis ir išsiaiškinti visus klausimus, kylančius dėl teksto specifiškumo, dviprasmybių atsiradimo ar terminų pasirinkimo.

Be abejo, vertimui svarbi ir originalo teksto kokybė. Geriausias rezultatas pasiekiamas, kai su projektu dirbančiai vertėjų komandai yra visiškai aiški teksto prasmė. Jei tik aplinkybės leidžia, tikrai bus naudinga, jei skirsite laiko savo tekstui, dar kartą peržiūrėsite ir įsitikinsite, kad jame nelikę klaidų, nenuoseklumų ir t. t. Tai užkirs kelią daugeliui galimų nesusipratimų ir klausimų, taip taupant tiek jūsų asmeninį, tiek vertimui skirtą laiką.

Gali susidaryti įspūdis, kad prevencinės priemonės galioja tik nuolatiniams klientams, su kuriais bendradarbiaujame jau daug metų. Tačiau net klientas, kreipęsis pirmą kartą, gali pateikti pagalbinę medžiagą. Įdėję pastangų ir laiko prieš vertimą, maksimaliai sumažiname nesusipratimų tikimybę ateityje.

Kaip matome, vertimo projekto valdymas yra kompleksinis, sudėtingas valdymo ir bendradarbiavimo požiūriu darbas, todėl laimi turintys nuolatinį, patikimą ir patikrintą vertimų partnerį, nes, kaip matote, kokybei užtikrinti reikalingas įdirbis, kiekvieno užsakymo metu pildomos duomenų bazės ir žodynai, bendras supratimas apie užsakovo veiklos sritį. Tuomet, prireikus skubaus vertimo, nereikia gaišti brangaus laiko kokybiškas paslaugas teikiančių vertėjų paieškai, be to, rizika gauti netenkinančios kokybės paslaugą yra kur kas mažesnė.

Taigi investavus šiek tiek laiko pradžioje ir turint bent minimalų žinių apie vertimo procesus, laimima labai daug – vertinga, abiejų šalių laiką taupanti ir maksimalų rezultatą net turint minimalias laiko galimybes pasiekti leidžianti partnerystė, kai vertėjai su užsakovu išties kalba viena kalba, nes nebelieka skirtumo tarp pas užsakovą rengto ir vertėjų biure versto teksto, nepriklausomai nuo to, kada jis buvo rašytas. O kai visi užsakovo tekstai „kalba“ vieninga, stilinga, kokybiška, profesionalia ir tikslia kalba, tada, mūsų manymu, klientai gali sėkmingiau siekti savo verslo tikslų.

Plačiau > Publikuota: www.15min.lt