Nepriekaištinga komunikacija – kelias į sėkmingą verslą

Įmonės komunikacijos, tiek išorinės, tiek vidinės, tikslas – reprezentuoti įmonę ir išreikšti jos tikslus. Turbūt kiekvienas vadovas žino, kad vos kelios taiklios įtikinančios frazės daro stebuklus, o ne vietoje, ne laiku ištartas žodis gali padaryti neištaisomą poveikį. Ko gero, protingiausia būtų vadovautis koncepcija „kalbėk tik tai, ką nori pasakyti“.
Įmonių, taikančių veiksmingas kalbos valdymo strategijas tikslinėms rinkoms, veikla paprastai yra sėkmingesnė, joms pavyksta užtikrinti didesnį pardavimo augimą. Dažniausiai pirmasis įmonės pristatymas yra būtent žodinis – vadovai pristato verslo strategiją, diskutuoja įvairiomis verslo temomis, veda susirinkimus, pardavimo vadybininkai daro prezentacijas pristatydami įmonės produkciją ar teikiamas paslaugas. Dažniausiai įmonių strategija susiveda į daugelį dalykų, vienas svarbiausių – jūsų įmonės pristatymas klientams. Apskritai verslo kalba, o ypač žodine, siekiama ne tik perduoti informaciją – ne mažiau svarbu ir grįžtamasis ryšys. Neretai vadovai stengiasi sudaryti profesionalių oratorių įvaizdį, todėl naudoja specifines, dažnai auditorijai negirdėtas frazes, sudėtingus ilgus sakinius, kurie ne tik „neužkabina“ adresato, bet jam tiesiog būna nuobodu. Nors kiekviena verslo sritis turi savo specifinių terminų, tačiau įmonės atstovui nebūtina jais jau pirmojo susitikimo metu apkrauti verslo partnerį ar potencialų klientą.
Tas „drabužis“, į kurį įvelkamas verslo pristatymas, neabejotinai yra labai svarbus. Jei kalbama auditorijai, kurią sudaro įvairių sričių atstovai, kalbančiajam reikėtų stengtis padaryti savo kalbą suprantamą daugeliui, nevartoti nesuprantamų santrumpų. Taigi vertėtų atkreipti dėmesį į svarbiausius šnekamosios verslo kalbos bruožus:
• tinkamų terminų vartojimas,
• nuoseklumas, koncentruotumas,
• tinkama intonacija.
Daugybė verslo atstovų pripažįsta, kad yra labai svarbu užmegzti santykį su klientais ir įgyti jų pasitikėjimą. Kitaip tariant, gebėjimas sukurti glaudžius tiesioginius ryšius gali būti gyvybiškai svarbi sėkmingo verslo dalis. Įmonės kalbos valdymo strategijos sėkmę lemia tikslinė įvairių elementų kombinacija. Siekiant sudaryti (ir palaikyti!) nepriekaištingą savo įmonės įvaizdį bei vystyti kalbos valdymo strategiją, galima pasitelkti įvairias kalbines priemones:
• pasitelkiant kalbos specialistų pagalbą atlikti kalbinį auditą pagrindinėse įmonę reprezentuojančiose srityse (interneto svetainė, darbuotojų paieškos skelbimai, vizitinės kortelės);
• interneto svetainė turi būti sukurta ir pritaikyta konkrečiai kultūrinei ir (arba) kalbinei aplinkai;
• verčiant teisinių sutarčių, reklaminę, pardavimo ir (ar) techninio pobūdžio medžiagą naudotis profesionalių vertėjų raštu (žodžiu) paslaugomis;
• užsienio filialuose įdarbinti žmones, kuriems atitinkama kalba yra gimtoji;
• pasitelkti el. prekybą, kurioje galima atlikti operacijas įvairiomis kalbomis;
• tarptautinėje prekyboje gaminius ar jų pakuotes pritaikyti prie vietos kalbinių tradicijų;
• pasitelkti taisyklingą ir tinkamą kalbą rinkodaros ir pardavimo literatūrai, reklamos kampanijoms, vizitinėms kortelėms, kainų politikai, korespondencijai, jūsų siunčiamiems el. laiškams ir žinutėms.

Jei tinkamai panaudosite šiuos aspektus savo įmonės kalbos valdymo strategijoje, tai padės pamatus sėkmingam verslui. Yra tvirtinančių, kad sėkmė priklauso tik nuo gaminio kainos ir kokybės. Žinoma, šie du dalykai jūsų verslui labai svarbūs, tačiau sėkmė taip pat priklauso ir nuo jūsų komunikacijos kokybės. Nekreipiant dėmesio į tai, kaip jūsų įmonė kuria savo teigiamą įvaizdį rinkoje, net ir didesnis kainos ir kokybės santykis neužtikrins jūsų verslo sėkmės. Jūsų įmonės pristatymas klientui ir jos įvaizdis yra tai, kaip jūs komunikacijos pagalba vykdote rinkodarą, kaip reklamuojate, viešinate ir pristatote savo produktą ar paslaugas rinkoje.
Atvejai, kai tinkama komunikacija ir kalbėjimas „kliento kalba“ gali suteikti papildomos naudos:
• kai reikia užmegzti palankius santykius ir sukurti svarbių klientų pasitikėjimą,
• kai reikia įrodyti ilgalaikį įsipareigojimą tikslinei rinkai,
• kai reikia parodyti klientams (ir darbuotojams!), kad į verslą žiūrite rimtai,
• kai reikia padidinti žinių apie rinką supratimą ir klientų atgalinio ryšio srautus,
• kai reikia, kad klientai jus laikytų patikimais.

Visa tai priklauso nuo jūsų rašytinės ir žodinės komunikacijos su jais kokybės.
Rašytinė įmonės kalba ne mažiau svarbi ir labai aktuali, nes ji, atsispindėdama dokumentuose, sutartyse, elektroniniuose laiškuose, naujienlaiškiuose, lygiai taip pat reprezentuoja įmonę, kaip ir žodinis pristatymas. Tvarkingi, parašyti be klaidų vidiniai, o juo labiau į išorę patenkantys įmonės dokumentai yra neatsiejama įvaizdžio dalis, galiausiai vienas praleistas kablelis lemia visą diplomatinę mintį!
Komunikacijos segmentui labai svarbus ir užsienio kalbų mokėjimas. Aukščiausios kokybės įeinanti ir išeinanti komunikacija užsienio kalba gali būti labai galingas įrankis, kuris, jį veiksmingai įvaldžius, sustiprins jūsų ir užsienio verslo partnerių (ar klientų) rezultatus. Tačiau jei ji bus valdoma prastai, pavyzdžiui, dėl užsienio klientams skirtos sutarties netinkamo vertimo, gali ne tik nukentėti jūsų įvaizdis, bet gali tekti už tai brangiai sumokėti. Remiantis ELAN tyrimu, iš beveik 200 įmonių, kurios dėl užsienio kalbų nemokėjimo neteko galimybės sudaryti sutarčių, 37 įvertino, kad nuostoliai siekė 8–13,5 mln. eurų. Kitos 54 įmonės nepasirašė sutarčių, kurių vertė siekė 16,5–25,3 mln. eurų, o 10 įmonių nepasirašė sutarčių, kurių vertė siekė daugiau kaip 1 mln. eurų.
Ne mažiau svarbu ir taisyklingas daugiakalbės interneto svetainės ir reklaminės medžiagos parengimas ir pritaikymas prie tikslinių užsienių rinkų kultūros. Labai svarbu, kad vertimas būtų atliktas ir lokalizuotas gimtakalbio vertėjo. Verslo komunikacija užsienio kalba gali būti naudinga ir jums asmeniškai – galite ne tik reikšti pagarbą savo įmonės teikiamų paslaugų partneriams ir klientams, padėti geriau suprasti užsienio verslo aplinką, bet ir padidinti savivertę, pasitikėjimą ir savikliovą užsienyje, padidinti jūsų pačių įsidarbinimo galimybes.
Kaip iš kelių pirmųjų pašnekovo frazių galima spręsti apie žmogaus inteligenciją, priklausymą vienai ar kitai socialinei grupei ir dar daugelį dalykų, taip iš įmonės atstovo kalbos ar dokumentų galima susidaryti įspūdį apie pačią bendrovę, kas gali nulemti tolesnį bendradarbiavimą. Taigi išmanyti elementariuosius verslo kalbos kodus tam tikroje situacijoje yra naudinga visiems. Tačiau gyvybiškai svarbi jūsų verslo kalbos valdymo strategijos dalis yra užtikrinti jūsų išorinės informacijos srauto kokybę ir jo poveikį jūsų klientui.

Plačiau > Atsisiųsti PDF Publikuota: www.delfi.lt